In september 2013 – we waren hier nog geen jaar in Tanzania – werden we uitgenodigd voor een parochie genaamd Mwangaria. Het was – en is – gelegen op ongeveer 40 kilometer van waar we wonen op de hellingen van Kilimanjaro. Toen we een dorp met hutten en vuile winkels passeerden, voelde ik een stem in mij: “In dit gebied voltooi je je werk”.
Na enige tijd – of als het dezelfde dag was. Ik ontmoette een pinksterpastor onderweg en hij bood me ter plekke een stuk grond aan. Hij had een visie om met weeskinderen te gaan werken en had een contact gehad in Europa, maar om een ​​of andere reden werkte dit contact niet. Dus – ik kreeg dat stuk land aangeboden en op dat stuk land hebben we – stap voor stap – een school gebouwd voor  onze weeskinderen die niet naar middelbare scholen gaan voor verdere studies.
Zojuist hebben we 13 tieners die daar trainen in zaaien. Maar we hebben niet alleen die school in dat gebied.
Mag ik voor u vermelden wat we tot vandaag doen in Mwangaria en in de regio Kahe?

  1. Vier familiehuizen, totaal 30 weeskinderen.
  2. Deze industriële school (foto)
  3. Kleuterschool. 20 arme kinderen.
  4. Visproject voor een arme zondagsschoolleraar.
  5. Een nieuw gebouwd huis voor een gehandicapt gezin. (Foto)
  6. Sponsoring voor een Lutherse evangelist.
  7. Zaaimachine voor een arme zieke man.
  8. Een nieuw gebouwd huis voor een weduwe.
  9. Lonen voor twee arme evangelisten.

Onze werk via MOKICCO voor de kinderen heeft echt invloed op dit gebied. Deze maand kregen we een groot perceel aangeboden voor het oogsten van maïs in een ander dorp daar. We zijn net een huis aan het bouwen voor een arme weduwe in Mwangaria. En uit dat dorp hoorde ik onlangs dat jongens daar voetbalteams hebben en één team heet MOKICCO!
15 september werd ik geroepen om te prediken in de parochie van Kisange-Sangeni in deze regio van Kahe. De parochie is vrij klein en arm, maar nu proberen ze daar een kerk te bouwen. Zoals je op de foto kunt zien, hebben ze dat project nog niet voltooid, maar ze proberen het echt.

Wat ik in september 2013 in me voelde, was niet mijn eigen verbeelding – het was de stem van de Heilige Geest: “Je zult je werk hier voltooien”. Bedankt dat je bij ons stond in onze toekomstige bediening in de regio Kahe en op andere plaatsen in Tanzania!

Carl-Erik